Rzeka Tanew

Nazwa rzeki o nietypowym dla języków słowiańskich rdzeniu -than- prawdopodobnie pochodzi jeszcze z czasów, gdy na tych terenach mieszkali Goci. Rzeka leży w południowo-wschodniej Polsce, w dorzeczu Wisły. Długość – 113 km, powierzchnia zlewni – 2.339 km2.

Tanew wypływa na południowym Roztoczu, z bagien między wsiami Stara Huta i Złomy Ruskie, w okolicy wsi Wola Wielka, a jedno ze źródeł znajduje się we wsi Łukawica w powiecie lubaczowskim województwa podkarpackiego. Dla ochrony obszaru źródliskowego utworzono Rezerwat przyrody Źródła Tanwi.

Tanew płynie na północny wschód i przepływa przez Narol. Następnie opuszcza Roztocze i przecina południową część leśnego kompleksu Puszczy Solskiej. Kilka kilometrów na północ od Tanwi leży letniskowa miejscowość Susiec. Odcinek doliny Tanwi w okolicach Suśca jest objęty rezerwatem „Nad Tanwią”, chroniącym unikatowe progi skalne (tzw. szumy albo szypoty) w dnie rzeki.

Tam też uchodzi do Tanwi rzeczka Jeleń z najwyższym naturalnym wodospadem na Roztoczu (1,5 m). Dalej Tanew meandruje południowym skrajem Puszczy Solskiej w kierunku zachodnim, przyjmując dopływy: Wirową (od południa), a od północy Sopot i Szum, w okolicy turystycznej wioski Szostaki, znanej ze spływów kajakowych. W okolicy następnej letniskowej wioski Harasiuki, Tanew przyjmuje kolejny duży dopływ – Ładę.

Następnie Tanew płynie przez południowy skraj Lasów Janowskich i wpada do Sanu w miasteczku Ulanów.

Ujście znajduje się na wysokości154 m n.p.m. Dolina Tanwi oddziela Równinę Biłgorajską (na północy) od Płaskowyżu Tarnogrodzkiego (na południu).